امام حسین علیه السلام :
مردم، بنده دنیایند و به ظاهر، دم از دین مى‏ زنند و تا زمانى كه زندگی‏شان تأمین شود، از آن دفاع می‌كنند؛ امّا چون در بوته آزمایش قرار گیرند، دیندارانْ اندك‏اند.   
                                                                                    تحف العقول، ص 245موضوع :
حدیث ,