بسم الله الرحمن الرحیم
 
امام علی علیه السلام :
بهترینِ نیكیها، محبّت و علاقه به ماست و بدترینِ بدیها، دشمن داشتن ماست.      
                                                                             غرر الحكم، ح3363موضوع :
حدیث ,