ان شاالله بزودی فایل صوتی قسمتی از سخنرانی و همچنین فایل تصویری بخشی از قرائت قاری ممتاز کشوری "  حاج مهدی نگهدار " در مسجد اعظم دروازه شهمیرزاد بزودی در وبلاگ قرار میگیرد.