به مناسبت عید غدیر خم
محفل انس با قرآن کریم
با حضور قاری ممتاز کشوری:
حاج مهدی نگهدار
شنبه 13 آبان ماه

بعد از نماز مغرب و عشاء
مسجد اعظم دروازه شهمیرزادموضوع :
مناسبت ها ,